$(function(){ startmarquee('announ',22,1,500,3000); })

var tID=55; function show_menu(ID){ if(ID!=tID){ $('#menu_'+ID).attr('class','nav_on'); $('#menu_'+tID).attr('class','nav_off'); $('#menu_cont_'+tID).hide(); $('#menu_cont_'+ID).show(); tID=ID; }else{ $('#menu_'+ID).attr('class','nav_on'); $('#menu_cont_'+tID).show(); } } show_menu(55);

第11周教务处工作通报
作者:jnschool   2012-04-23 00:00:00   来源:本站原创       评论:0 点击:

...

 

141819日,完成本学期三个年级共16个学科的半期考试工作。

2、做好了第12周理科实验操作准备工作;

3、各项教学工作正常开展;

4、教师到位准时,迟到0人次,无故缺课0人次,工作刻苦认真;考试期间因病请假9堂次,因事请假5堂次,由教辅人员和个别老师代替;

5、教研活动正常开展;外出教研: 416午,美术老师到市教科所规培,全体信息技术老师到七中万达学校参加规培;417上午,生物老师在我校开展区生物教研规培

6、接受小升初咨询。

                                                          教务处

2012-4-20

相关热词搜索:第11周教务处工作通报

上一篇:第11周工作安排
下一篇:第12周主要工作安排

分享到: function postToWb(){ var _t = encodeURI(document.title); var _url = encodeURIComponent(document.location); var _appkey = encodeURI("cba3558104094dbaa4148d8caa436a0b"); var _pic = encodeURI(''); var _site = ''; var _u = 'http://v.t.qq.com/share/share.php?url='+_url+'&appkey='+_appkey+'&site='+_site+'&pic='+_pic+'&title='+_t; window.open( _u,'', 'width=700, height=680, top=0, left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, location=yes, resizable=no, status=no' ); } document.write(' '); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' '); document.write(' '); 收藏
$(function(){ $(".picbig").each(function(i){ var cur = $(this).find('.img-wrap').eq(0); var w = cur.width(); var h = cur.height(); $(this).find('.img-wrap img').LoadImage(true, w, h,'http://www.jnschool.com/statics/images/msg_img/loading.gif'); }); })